İmar Barışı Nedir ve Başvurusu Nasıl Yapılır?

İmar Barışı Nedir ve Başvurusu Nasıl Yapılır?

Binaların tescil edilmesinin amacı, halka açık yerlerde imar barışı olarak adlandırılacaktır. Bu binalar, imar ve iskân kanunlarına uygun olmayıp yukarıdaki kurallara göre inşa edilmemekte, ancak müteakip ilaveler veya izin ihlalleri nedeniyle uygunlukları zarar görmektedir. Amacı bir bina tescil belgesi vermek ve mülkiyet ve altyapı sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır. Bu, 13 milyon ruhsatsız binayı kapsadığına inanılan ve 18 Mayıs 2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tahmin edilen “İmar Af Yasasıdır”

Kanun ayrıca 3194 sayılı “İmar Kanunu” kapsamında “İmar Barışı” içerisinde yapı tescil belgesi alan binalar için yıkım kararı ve idari para cezalarının da iptal edilmesini öngörüyor.

İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yapı Kayıt Belgesi Verme Usul ve Esasları” na göre, “İmar Barış” tan yararlanmak isteyenlerin öncelikle yapı kayıt belgesi başvurusu yapması gerekmektedir. İmar Barışı Kanunu kapsamına giren ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapıların sahipleri veya temsilcileri, yapı kayıt sisteminde veya 8 Haziran 2018 tarihinde yapı kayıt belgesi formunu doldurabilirler. 31 Ekim’e kadar Bakanlık tarafından başvurmak için belirlenen kurum ve kuruluşlara gidiniz. Tebliğe göre Bakanlar Kurulu, gerektiğinde başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatma hakkına sahiptir.

E-Devlet üzerinden yapılan başvuruda başvuru sahibi, “Yapı Kayıt Belgesi” formunu doldurup “Yapı Kayıt Belgesi” ni ödedikten sonra e-devlet üzerinden “Yapı Kayıt Sistemi” nde oluşturulan “Yapı Kayıt Belgesi” ni alabilir .”

Bakanlık tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda, başvuru sahibinin beyanına göre “Yapı Kayıt Belgesi” formu doldurulacaktır.  “İmar Barışı” kapsamında, her bina için ayrı bir yapı kayıt belgesi düzenlenmeli ve başvuru sahibi bunu ilgili belediye veya il özel idare dairesine ibraz etmelidir.

İmar Barışı Hesaplama 2018 (Yapı Kayıt Belgesi Bedeli)

Yapı kayıt belgesi bedeli, cari dönem emlak vergisi konular için toplam maliyetinin% 3’ü olup, binanın bulunduğu arsanın yaklaşık maliyeti esas alınarak belirlenir. Yaklaşık bedeli 29 Temmuz 1970 tarihli 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre, konutlar için ise% 3 olarak belirlenir.  Ticari binalar% 5’tir. Karma kullanımlı binalarda konut ve ticari alanların arsa payları ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Emlak vergileri ve harçları, yapının bulunduğu ilçe belediyeden satın alınacak arsa / arazinin en düşük metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanır ve binanın yaklaşık maliyeti, bültende belirtilen metrekare birim fiyatı üzerinden yapının kullanım amacına göre hesaplanır;

Metrekare birim maliyeti bedelleri;

Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/m2,

1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW üzerinden hesaplanır

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Yasaya göre Yapı Kayıt Belgesi düzenlenirken yalan ve yanlış beyan nedeniyle Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik hesaplanması durumunda, ortaya çıkan fark ilgili taraflardan tahsil edilir. Sözkonusu farkın ödenmemesi durumunda verilen Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez.

İmar Barışı Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Affı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30443 sayılı Resmi Gazete’de “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Usul ve Esasları” nı 6 Haziran 2018 tarihinde yayımladı. 12 maddelik usul ve esaslar şunlardır: “Yapı Kayıt Belgesi” başvurusu, “Yapı Kayıt Belgesi” hesaplanması ve ödenmesi, bina tescil belgesi alan depolarda gayrimenkul satışı, bina kayıt belgesi alamayan binalar ve Yapı kayıt belgesi düzenlerken yalan beyanda bulunan kişinin yaptığı yasal işlemleri kapsıyor.

Yeni İmar Kanunu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3194 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapmak için kanun tasarısı hazırlıyor. Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi ile görüşülerek yasalaşması halinde kentsel imar planında yapılan değişikliklerden doğan kira vergisi gündeme alınacak. Bu nedenle imar planındaki değişiklik neticesinde kat yüksekliğinin artması nedeniyle arsa değerinin artması ve kullanım amacındaki farkın devlete ödenmesi beklenmektedir.

İmar Barışı Yasası

İmar Barışı veya İmar Affı Kanunu, İmar Kanunu’nun Geçici 3194. Maddesinin 16. Maddesi ile düzenlenmiş olup 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçici 16 ncı maddede yer alan kanunda: “Afet riski hazırlığı kapsamında ruhsatsız yapıların veya ruhsatlara ve eklerine aykırı binaların tescil edilmesi ve bölge barışın sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 31/12/2018 yılından önce başvuru yapılması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde yapı tescil belgesi verilebileceğini belirtti.