Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerİzmir, Çeşme’deki 113 Dönümlük Arazinin Sit Kararı İptal Edildi

İzmir, Çeşme’deki 113 Dönümlük Arazinin Sit Kararı İptal Edildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan 113 dönümlük arazi maddi hata yapılması gerekçesiyle sit alanından çıkarıldı.

İzmir Bir Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen karar şu şekilde açıklandı:

“Çeşme İlçesi Germiyan Mahallesi Ören Mevki’nde, özel ve kamu mülkiyetine kayıtlı bulunan ve Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan, tapunun 273 ada, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 parselleri ile tescil harici alanın, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22 Aralık 2021 tarih ve 13201 sayılı kararı ekinde yer alan sit paftasında oluşan maddi hataya ilişkin; İzmir Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 14 Şubat 2022 tarih ve 1346318 sayılı  yazısı ile 8 Mart 2022 tarih ve 4253849 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 21 Nisan 2022 tarih ve 1346318 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda, İzmir İli Çeşme İlçesi Germiyan Mahallesi Ören Mevkiinde, özel ve kamu mülkiyetine kayıtlı bulunan ve Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan parseller ile tescil harici alanın, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22 Aralık 2021 tarihli kararı ekinde yer alan sit paftası ile tescil fişinin iptal edilmesine, güncellenen tescil fişi ile sit paftasının uygun olduğuna karar verildi.”

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments