“Yapigundem
Ana SayfaHaberlerKentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Kuruldu

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Kuruldu

Deprem riski taşıyan ve ayrıca buna bağlı olarak niteliksiz yapı stoğuna sahip olan ülkemizi çok yakından ilgilendiren ve gelecek 20 yıl içerisinde ekonomimizin lokomotifi olacağı düşünülen kentsel dönüşüm sürecinde, insan doğasına uygun, sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik bir kentsel çevreye, akıllı şehirlere ve binalara ulaşmak için faaliyetlerde bulunmak ve kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla yola çıkan “Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı” Vakıf Senedini imzalayan Kurucular Kurulu tarafından kuruldu.

26 Şubat Çarşamba günü Mecidiyeköy merkez ofisinde düzenlenen toplantı ve noter huzurunda kurucular kurulunda olan sektörün önde gelen isimlerinin imzalarıyla kurulan kısa adı Kentsev olan Vakfın ana faaliyetleri şu şekilde belirlendi.

1- Kentsel dönüşüm ve şehircilik uygulamaları ve sorunları ile ilgili araştırmalar ve anketler yapmak,                       

2- Kentsel dönüşüm ve şehircilik ile ilgili olarak veri bankası oluşturmak, akademik kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak,

3- Kentsel dönüşüm ve şehircilik alanındaki konularda yerinde uygulama ve yol gösterici çalışmalar yapmak,           

4- Amaç doğrultusunda, kültür sanat, eğitim, ekonomi, bilim alanlarında toplantı, konferans, çalıştay gibi  faaliyetlerde bulunmak, var olanları desteklemek,

5- Kentsel dönüşüm, şehirciliğin ve akıllı şehirciliğin gelişmesi için bakanlık veya üniversite ya da diğer kamu kurumları veya özel hukuk kişileri ile eğitim ve uzmanlık programları düzenlemek,                                                 

6- Amaca uygun olarak yazılı, süreli, süresiz basın yayın, internet sitesi, sosyal medya hesabı vb. dijital yayın ve haber araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak ya da paydaş olmak, kitap, broşür, kamu spotu, kampanya veya diğer tanıtım araçları şeklinde yayınlamak, bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak, kamuoyuna yönelik paylaşım , bilgilendirme ve medya faaliyetlerinde bulunmak,

7- Amaca uygun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Orman ve Tarım Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklar, belediyeler, kentsel dönüşüm projeleri yapan özel ve kamu sektörü kuruluşları ile işbirlikleri yapmak,

8- Vakıfla benzer amaçlarla çalışan kamu ya da özel hukuk kişi veya kuruluşlar ya da platformlarla işbirlikleri yapmak, ya da var olanlara katılmak, yurt içinde veya dışında faaliyetler yürütmek,                                               

9- Amaca uygun olarak, gerekli izinleri aldıktan sonra,  teknik lise, yüksek okul, üniversite, enstitü kurmak ya da kurulmasına destek olmak, öğrencilere ve akademik araştırmalara destek, bağış ya da burs vermek,                       

10- Şehirlerin akıllı ve sürdürülebilir şehirler olması ve kaynakları etkin ve faydalı kullanımı için çalışmalar yapmak, 

11- Ağaçlandırma, ormanlaştırma, çevresel değerler, kentsel peyzaj estetiğine dair çalışma ve desteklerde bulunmak, 

12- Amacı gerçekleştirmek için milli veya milletler arası fon ve desteklerden yararlanmak, buna dair projeler üretmek,                                                                                           

13- Amacı gerçekleştirmeye dair faaliyetler için gelir elde edecek iktisadi işletme veya şirket kurmak ya da kurulmuş olanlarını satın almak veya ortak olmak veya kısmen ya da tamamen satmak, gayrimenkul ve menkul değerleri satın alma ya da bağışlama yolu ile elde etmek ya da satmak veya bağışlamak suretiyle elden çıkarmak,                 

14- Amacı gerçekleştirmeye dair gelir getirici, yarışma, yemek, kokteyl, çekilişler v.b faaliyetleri düzenlemek,         

15- Kent Hukukunun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kentsev Kurucular Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Haluk SUR, Ali YÜKSEL, Haldun ERSEN, Onur ÖKTEM, Ali Rıza EMRE, Gökhan ÇETİNSAYA, Bünyamin DERMAN, Hüseyin OFLAZ, Hasan RAHVALI, Pervin KINIK, Nüzhet ALBAYRAK, Birol YALÇIN, Encan AYDOĞDU, Hakan KODAL, Ali Kemal ŞAHİNSOY, Murat AYAN, Ramadan KUMOVA ve Ersoy PEHLİVAN.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -“UNICERA
“isaf-banner
“(400x400)Tr.gif

Most Popular

Recent Comments