Kentsel Dönüşümde Binalar Sigortalanacak!

Kentsel Dönüşümde Binalar Sigortalanacak!

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek binalarda yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlık tarafından belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getirildi. Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Sigortacı Gazetesi’nden Oğul Doğa Gökşin’in haberine göre, kanun kapsamında 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası Yönetmeliği’nde de değişikliğe gidildi. Değişiklik sigorta şirketlerini yakından ilgilendiriyor.

Kentsel Dönüşüm Sorunları Çözülüyor

Buna göre, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek binalarda yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlık tarafından belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getirildi. Kanun ile kentsel dönüşümde meydana gelen sorunların çözülmesi planlanıyor.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 25’inci Maddesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 8’inci Maddesi’nin 6’ncı fıkrasını düzenliyor. Yayımlanan kanunda şu ifadeler şey alıyor:

 “(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anlaşmaların usul ve esasları ile riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işini üstlenecek yapı müteahhitlerinin sahip olmaları gereken asgari iş tecrübesi, teknik donanımı ve mali durumu Bakanlıkça belirlenir. Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatı alınmadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.”

Tamamlanmayan Projelerde Para İade Edilecek

Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan konutların herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda sigorta şirketi projeye devam edecek ya da projeden ev almış kişilerin şimdiye kadar ödediği paranın geri ödenmesini sağlayacak. Söz konusu bina tamamlama sigortasında prim olarak vatandaşın cebinden fazladan para çıkmıyor. Müşterisine güvence vermek isteyenler şirket ya da müteahhit, belirli tutar karşılığında bu sigortayı yapıyor.