Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Başlıyor

Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Başlıyor

TBMM’ye sunulan kentsel dönüşüm tasarısının detayları belli oldu. Yeni tasarıya göre vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde yeni bir döneme hazırlanıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan kanun teklifinde birçok yenilik bulunuyor.

TBMM’ye sunulan kentsel dönüşüm tasarısının detayları belli olmaya başladı. Yeni tasarı vatandaşların mağduriyetinin önüne geçerken, firmalara yeni düzenleme getirecek.

1- Kira yardımı kapsamı genişleyecek

Hazırlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kira yardımı kapsamı genişleyecek. Dönüşüm alanlarında mağduriyetler önlenecek ve kira yardımlarında ikamet zorunluluğu kaldırılacak.

Bu kapsamda yapılar düzenlemeler şu şekilde:

a- Belediyelerin İller Bankası’ndan kentsel dönüşüm için kullanacağı kredilere faiz desteği sağlanacak.

b- Kentsel dönüşümde kira yardımı almak için ikamet zorunluluğu kaldırılacak.

c- Dönüşümde mevcut inşaat alanının 1.5 katından fazla olan yeni inşaat alanı için belediyeler harç alacak.

d- Kentsel dönüşümde mülkiyetini belgeleyemeyen vatandaşlara kira yardımı ve kredi kullanım hakkı sağlanacak.

e- Maliklerin üçte iki çoğunlukla aldıkları karara katılmayanların hisselerinin anlaşan diğer malikler tarafından satın alınmak istenmemesi halinde bu hisseler bakanlıkça satın alınacak.

Kira Yardımının Kapsamı Genişliyor

2- Kentsel dönüşümde sigorta ve teminat şartı

Kentsel dönüşümde meydana gelen mağduriyet sigorta ve teminat şartıyla engellenecek. Buna göre, riskli alanlarda ya da rezerv yapı alanlarında yapılacak çalışmalarda yapımı üstlenecek müteahhitlerin sahip olması gereken asgari iş tecrübesi, teknik donanım ve mali yeterliliği bakanlık tarafından belirlenip, şartlara bağlanacak. Kentsel dönüşüm kapsamında iş alan firmalardan ruhsat verilmeden önce bina tamamlama sigortası yaptırması ya da bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması istenecek.

Kentsel Dönüşüme Sigorta ve Teminat Şartı Geliyor

3- Müteahhitler 9 sınıfa ayrılacak

Meclis’e sunulan teklif yasalaşırsa, müteahhit yeni işe başlarken mali gücü ve iş bitirmesine bakılacak. Kanun teklifinde “Yetki sahibi müteahhitler, yeterliklikleri dikkate alınarak, 9 sınıfta gruplandırılacak, üstelenebilecekleri işler de yeterliliklerle uyumlu olarak tanımlanacak” ifadeleri yer aldı.

Önüne Gelen Müteahhit Olamayacak

– Kentsel dönüşümde mali ve teknik kriter

TBMM’ye sunulan kentsel dönüşüm tasarısıyla firmalara hem teknik hem de mali yeterlilikler getirilecek. Kentsel dönüşümde iş yapacak firmalar, Bakanlığın belirlediği teknik yeterlilik kriterlerine uyacak.