Tapu Senedinde Artık Fotoğraf Olmayacak

Tapu Senedinde Artık Fotoğraf Olmayacak

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı.

8 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de kritik ilanlar açıklandı. Tapu senetlerinde yeni düzenleme yapıldı! Yapılan düzenlemeye bakıldığında bundan sonra vatandaşların tapu senetlerinde işlem yaparken fotoğraflarının talep edilmeyeceği ifade edildi. 

Tapu Senetlerinde Yeni Düzenleme Yapıldı!

Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından yapılan düzenleme ile Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 8 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kapsamında bulundu. Bu ayrıntılara bakılarak bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin seviyesinin düşürülmesi kapsamında yapılan bu düzenleme sonucunda tapu senetlerinde kritik bir değişiklik yapıldı. Bundan sonra yapılan tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması gibi bir mecburiyetin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapıldı. Bu bağlamda tapu işlemlerinde vatandaşların yanlarında fotoğraf götürme zorunluluğu bulunmuyor. Yapılan değişiklikte şu ifadelere yer verildi. “Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “fotoğrafları” ibaresi ile 15. maddenin birinci fıkrasında yer alan “veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.”

İnşaat Projeleri