“reocom
Ana SayfaHaberlerAdım Adım Kentsel Dönüşüm Süreci

Adım Adım Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel dönüşüm kapsamında kaçak olan riskli binalar yıkılıyor ve depreme dayanıklı yapılar inşa ediliyor. Peki kentsel dönüşüm süreci nasıl ilerliyor? İşte tüm merak edilenler…

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun’a göre bölgede bulunan riskli yapılar belirleniyor, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getiriliyor. Kanun kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bulunan köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin  sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılması planlanıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binalar yeniden yapılacak ve olası doğal afetler sonrasında meydana gelebilecek zararların en aza düşürülmesi planlanıyor. Peki kentsel dönüşüm süreci nasıl ilerliyor?

Riskli Yapı İçin Tespit

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlık tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara riskli yapı tespiti yaptırabiliyor. Riskli yapının tespit edilmesi için elektronik yazılım sistemi üzerinden başvuru alınıyor. 

Riskli Yapı Tespitine İtiraz

İtirazları inceleyen teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedi üyeli olarak teşkil ediliyor. Riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde riskli yapının bulunduğu yerde bulunan Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere açıklanan süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilerek, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildiriliyor.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Dilekçesi Örneği

……………. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

… ili, … ilçesi, … mahallesi, … caddesi, … sokağı, no: … adresindeki … pafta, …. ada, … parsel sayılı taşınmazda bulunan yapımız için  düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.

Tarih:

İmza:

Adres:

Tel:

Riskli Yapı Yıkımı

Riskli yapı olarak tapu kütüğünde belirtilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniliyor.

Riskli yapıların altmış günlük süre içinde malikler tarafından yıktırılıp yıktırılmadığı, İdarece mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlar tarafından yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta yer alıyor. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir. Riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılıyor.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -“Yapi
“UNICERA

Most Popular

Recent Comments