Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerBina Yıkımlarında Yeni Dönem!

Bina Yıkımlarında Yeni Dönem!

Binaların yıkılması hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni yönetmelik, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe alınacak.


Binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımın ardından atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması için “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe alınacak.


Binaların güvenli yıkımı, 1999 depreminin ardından sık sık tartışılan konulardan biri. 2010 yılından sonra hızlandırılan kentsel dönüşüm çerçevesinde Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 700 bin bina yıkıldı. Bu yıkımların bazılarından ne yazık ki birçok üzücü olayla karşılaşıldı. Yıkım sürecinin güvenli hale getirilmesi ve bu üzücü son verilmesi amacıyla binaların yıkılması hakkında yönetmelik hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, yeni yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe alınacak.


Artık Atıkları Ayrıştırmak Zorunlu Olacak
Yeni düzenlemeyle yıkımı gerçekleştiren müteahhit, oluşacak her türlü atığın kaynağında uygun proseslerle ayrılmasıyla, geri kazanımını sağlamakla ve çevre ile insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde atık yönetimini sağlamakla sorumlu olacak.

Yeni Yönetmelikle Getirilen Yenilikler Neler?
-Yıkımlar için ilgili ida tarafından yıkım ruhsatı hazırlanır.
-Mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilir.
-Patlayıcılarla gerçekleştirilen yıkımlar ile ikiden fazla bodrum kata sahip her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi şarttır.
-Binaların, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliği bulunan, bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması gerekir.
-Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım gerçekleştirilmeden ana yıkım yapılamaz.
-Herhangi bir kültür ya da tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, Korumu Kurulu’ndan uygun görüş alınır.
-Yıkım işleminin; çevre ve sağlık koşullarına aykırı olduğunun ve/veya can ve mal emniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince belirlenmesi durumunda idari para cezası kesilir.
-Türk veya Avrupa Standartlarında bulunmayan hususlarda, uluslararası geçerliliğine onay verilen dokümanlar da kullanılabilir.
-Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmasının bitirilmesinin ardından başlanır.
-Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ana yıkım yapılamaz.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -A1 Capital Tüm Sermaye Piyasası İşlemlerinizde Yanınızda

Most Popular

Recent Comments