“yapigundem-yeni-banner-1.jpeg”
Ana SayfaHaberlerFirma Haberleri “Daha Sürdürülebilir Şehirler İçin Geleceğin Yaşam Biçimlerini Anlamaya ve Yeni Teknolojilere Odaklanmamız...

 “Daha Sürdürülebilir Şehirler İçin Geleceğin Yaşam Biçimlerini Anlamaya ve Yeni Teknolojilere Odaklanmamız Gerekiyor”

Teknik müşavirlik, proje ve danışmanlığı uzmanlığıyla sürdürülebilir şehirleşme projelerine odaklanan Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, dünyada hızla artan nüfusun şehirleşme oranını da artırdığına dikkat çekiyor.  “Gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakabilmek için bakış açımızı değişen yaşam biçimlerine, yeni ihtiyaç ve beklentilere çevirmemiz gerekiyor” diyen Ebru Öz; bunun için çevreye duyarlı, afet riskleri azaltılmış güvenli binalar kadar şehir içindeki farklı ulaşım alternatiflerine de odaklanılması gerektiğinin altını çiziyor.  

Türkiye’nin önde gelen teknik müşavirlik firmalarından Hise Global, sürdürülebilir şehirlerin önemine dair açıklamalarda bulundu. Teknik müşavirlik hizmetleriyle sürdürülebilir, altyapısı geleceğin teknolojilerine göre geliştirilmiş, kültürel mirasına sahip çıkan projeleri destekleyen Hise Global, Türkiye’de daha yaşanabilir şehirlerin kurulmasını hedefleyen projelerin çözüm ortağı oluyor.

Ebru Öz: “Hızlı kentleşme atağı fırsata çevrilebilir”

Yaşanabilir şehirler için stratejiler belirlemenin önemine değinen Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, “Dünya nüfusunun yarısından fazlası, yani 4,4 milyar kişi şehirlerde yaşıyor. Bu şehirleşme hızının sürmesi halinde 2050’ye kadar kentsel nüfusun neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Bu durumda her 10 kişiden 7’si şehirlerde yaşayacak. Bu rakamlar hiç olmadığı kadar ciddi ve hızlı bir şehirleşmeye tekabül ediyor. Dünyanın her yerinde farklı şekillerde gerçekleşecek olsa da şehirleşme atağını iyi değerlendirmek ve fırsatlar yaratmak mümkün. Bu anlamda sürdürülebilir şehirler tasarlamak büyük önem taşıyor” dedi.

“Stratejiler belirlenerek şehirlerin geleceğe hazırlanması şart”

Sürdürülebilir şehirleşme için beş önemli unsura dikkat çeken Ebru Öz şöyle konuştu: “Günümüzde hızla artan nüfus ve şehirleşmenin getirdiği zorlukları aşmak için beş önemli konuyu bütünsel olarak ele almak gerekiyor. Bu beş unsuru şöyle sıralayabiliriz; sürdürülebilirlik, kentsel gelişim, ulaşım planlaması, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve altyapı. Bu konularının birbiriyle bağlantılı olarak, kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, kısa ve uzun vadeli planlarla şehirlerin geleceğe hazırlanması şart. Hızla şehirleşen dünyada sürdürülebilir kentleşmeyi yakalayan ülkeler kazançlı çıkacak.”

Şehirlerin özellikle altyapı ve ulaşım planlaması gibi alanlarda çevre dostu ve yenilenebilir kaynak kullanımına yöneldiğini belirten Ebru Öz, Hise Global’in özellikle yerel yönetimlere projelerinde finansman sağlama konusunda destek verdiklerinin altını çizdi. Ebru Öz, “Günümüzde elektrikli araçlar gibi çevre dostu mobilite araçlarının paylaşımlı kullanımı ulaşımı sürdürülebilir ve çevre dostu bir hale dönüştürüyor. Bu alana yatırım yapan yerel yönetimlerin en önemli ihtiyacı ise yeni ulaşım projelerini destekleyecek finansmana erişim oluyor. Hem Hise Global hem de Brüksel’de faaliyetlerini sürdüren şirketimiz olan Hise Europe olarak bu alanlarda danışmanlık veriyoruz. Mobiliteyi destekleyici çalışmalarda yer almak isteyen şirketlere çok kıymetli finansman seçenekleri bulabiliyor, sürdürülebilir şehircilik projelerinde çözüm ortağı oluyoruz.” dedi. 

“Sürdürülebilir şehirleşme yaşam kalitesini belirleyen faktörlerin başında geliyor”

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, şehirlerin çevreye duyarlı planlanması ve yönetilmesinin önemine dikkat çeken Öz, “Enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve yeşil alanların korunması konuları titizlikle ele alınmalı. Riskli yapıların yenilenmesine yönelik kentsel gelişim çalışmaları, afet risklerinin azaltılması için son derece önemli.  Yaya ve bisiklet yolları, toplu taşıma ağları ve trafik yönetimi gibi unsurlarla iyi planlanmış bir ulaşım sistemi ise şehirlerin yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Kültürel ve doğal mirasın korunması, şehirlerin kimliğini ve karakterini belirleyen vazgeçilmez başlık.  Tabi ki tüm bunları planlarken sağlam bir altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Su, yol, kanalizasyon, enerji gibi teknik altyapı sistemlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültürel ve ticari tesisler gibi sosyal altyapıların da iyi planlanması ve yönetilmesi de şehir sakinlerinin yaşam kalitesine olumlu katkı sağlıyor.”

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -“UNICERA
“isaf-banner
“(400x400)Tr.gif

Most Popular

Recent Comments