Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerFirma HaberleriGF Hakan Plastik: “Yangında Öncelik Tedbir Olmalı"

GF Hakan Plastik: “Yangında Öncelik Tedbir Olmalı”

GF Hakan Plastik 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.


Yangına müdahale etkinliğinin artırılması kadar yangın oluşmadan önce alınacak tedbirlerin de önem taşıdığına vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti: Bu yıl sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve içimizde derin izler bırakan yangınlara tanık olduk. Her ne kadar büyük çoğunluğu yapısal olmayan yangınlar olsa da “yangın” deyince 2021 yılı, herkesin aklında kalacak bir yıl olacak.

Yangınla mücadelede amacın yangına karşı güvenliğin artırılması ve yangın zararlarının azaltılması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu amaca ulaşmada yangına müdahale etkinliğinin artırılması kadar yangın oluşmadan önce alınacak önlemlerin de önem taşıdığına vurgu yapıldı. “AFAD, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirleri iki kısımda ele alıyor. Bunlar; yapısal bakımdan yangından korunma ve organizasyon bakımından korunma. Biz yapısal bakımdan korunma üzerine değinmek istiyoruz” denilen açıklamada yapısal bakımdan korunma şu şekilde açıklanıyor:

⦁ Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,
⦁ Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,
⦁ Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır,
⦁ Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,
⦁ Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır,
⦁ Her an çıkabilecek yangınlar için yangın söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.

Özellikle ilk maddenin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te yasal düzenlemelerin yapıldığı madde olduğuna değinilen açıklamada “Yönetmelik ile her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesi; herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor” denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti: “Hizmet sunduğumuz yapı malzemeleri sektöründe, üstyapıya yönelik ürünlerimiz de bulunuyor. Tesisat sistemleri için ürettiğimiz ürünlerin yönetmelik şartlarını karşılaması konusu, üzerinde hassasiyetle çalışmalar yürüttüğümüz bir konu. Eğer tesisatınız zor yanıcı ve alevlenici malzemelerden olmaz ise kontrol dışı yanma mekanizmasını engellemek imkansız hale gelir. Bu nedenle yanma sırasında flashover evresine ulaşana kadarki zamanı uzatmak ve bu evreye kadar itfaiyenin gelmesini sağlamak hedeflenir. Silenta ürün grubumuz içerisinde bulunan Silenta FR ve Silenta Extreme boru sistemleri, EN 13501 standardına göre, B-s1; d0 değerleri ile yönetmelikte/şartnamelerde belirtilen şartlar doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerdir. Bir yangın esnasında, insan sağlığını en çok tehdit eden unsurlardan biri zehirli gaz salınımıdır. Halojen içermeyen yapısı ile Silenta Extreme sayesinde bir yangın anında zehirli ve öldürücü gaz salınımının önüne geçilmesi de sağlanabiliyor. Yangın oluşmadan önce alınacak tedbirler maddi-manevi hasarların önüne geçilmesi açısından öncelik olmalıdır. Yangından Korunma Haftası‘nı ve bu vesileyle tüm itfaiyicilerimizi kutluyoruz.”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -A1 Capital Tüm Sermaye Piyasası İşlemlerinizde Yanınızda

Most Popular

Recent Comments