Demirsan Mekanik Havalandırma
Ana SayfaHaberlerİhale Haberleriİzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Arsa Satışı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Arsa Satışı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam değeri 33 milyon 383 bin TL olan bünyesindeki 15 arsayı elinde çıkardı. Çiğli’de bulunan villa imarlı arsalar açık arttırma ile satışa çıkarıldı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan arsa satışı ilanı ve detayları şu şekilde:

1-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (331,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.482.500,00-TL Geçici Teminatı: 248.250,00-TL          

2-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 5 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (310,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.325.000,00-TL Geçici Teminatı: 232.500,00-TL

3-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 6 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (306,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.295.000,00-TL Geçici Teminatı: 229.500,00-TL          

4-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (325,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.437.500,00-TL Geçici Teminatı: 243.750,00-TL          

5-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 8 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (305,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.287.500,00-TL Geçici Teminatı: 228.750,00-TL          

6-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 9 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (287,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.152.500,00-TL Geçici Teminatı: 215.250,00-TL          

7-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 14 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (325,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.437.500,00-TL Geçici Teminatı: 243.750,00-TL          

😎 Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (372,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.232.000,00-TL Geçici Teminatı: 223.200,00-TL         

9-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (364,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.184.000,00-TL Geçici Teminatı: 218.400,00-TL          

10-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (363,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.178.000,00-TL Geçici Teminatı: 217.800,00-TL          

11-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 4 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (358,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 2.148.000,00-TL Geçici Teminatı: 214.800,00-TL          

12-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 5 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (349,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.094.000,00-TL Geçici Teminatı: 209.400,00-TL          

13-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 6 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (352,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.112.000,00-TL Geçici Teminatı: 211.200,00-TL          

14-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (336,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.016.000,00-TL Geçici Teminatı: 201.600,00-TL          

15-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 8 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (334,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.004.000,00-TL Geçici Teminatı: 200.400,00-TL

-Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif (artırma) usulü ile satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No’lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No’lu Encümen Toplantı Salonu’nda komisyon huzurunda 30/06/2022 Perşembe günü Saat 14:00’de yapılacaktır.          

-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No’lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 750,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.          

-İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden bir gün önce 29/06/2022 Çarşamba günü en geç saat 12:00’a kadar Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’ ne başvurmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14:00′ de Hol-2 binasında 2183 Oda No’lu Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments