İzmit’te Ayda Kaç İnşaat Kontrol Ediliyor?

İzmit'te Ayda Kaç İnşaat Kontrol Ediliyor?

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Denetim Birimi tarafından İzmit’te ayda ortalama 120 inşaatın kontrol edildiği kaydedildi. 

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Denetim Birimi tarafından İzmit sınırları içeresindeki ruhsatlı yapıların projeye uygun olup olmadığı kontrol edilerek daha sonra  telafisi mümkün olmayan uygulamaların önüne geçiliyor. Yetkililer, ruhsat alarak inşaata başlayan yapıların seviye ve iskan kontrollerinin aksatılmadan yapıldığını belirterek “ yapılan kontrollerde inşaatın ruhsata uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Şayet projeye uygunluk yoksa gerekli uyarılar yapılarak yapının ruhsata aykırılığı da önlenmiş olunuyor” dediler. İzmit’te ayda ortalama 120 inşaatın kontrol edildiği kaydedildi.