“Yapigundem
Ana SayfaHaberlerYüksek Riskli Yapı Stoku İçin Etkin Kentsel Dönüşüm Politikaları Geliştirilmeli

Yüksek Riskli Yapı Stoku İçin Etkin Kentsel Dönüşüm Politikaları Geliştirilmeli

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan açıklamasında görüşlerine yer verilen Başkan M. Erdal Eren,  ‘İnşaat Sektörü Bildirgesi’nin 10 yaşında olduğunu vurgulayarak, “Yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Yaptığı açıklamada Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, depremlerin değil ihmalin ve kusurlu yapıların can aldığı gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladıklarını belirten Eren, şöyle devam etti:

“Türkiye, bir deprem kuşağı ülkesidir. Bu gerçekle birçok kez acı şekilde yüzleşmiştik. Ancak Türkiye Müteahhitler Birliği olarak önemini defaatle vurguladığımız deprem gerçeğinin görmezden gelinmesinin bedelini 6 Şubat’ta da çok ağır ödedik. Şimdi ülke olarak hem kayıplarımızın yasını tutuyor hem de yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. 2014 yılında sektörümüzün anayasası olarak 10 madde altında açıkladığımız ‘İnşaat Sektörü Bildirgesi’ 10 yaşında. Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 yıl önce deprem konusunda dikkat çektiğimiz ‘doğru planlama, doğru proje, ehil müteahhitlik ve sıkı denetim’in hayati önemde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Deprem nedeniyle yeni acılar yaşamamak adına zemin şartlarını dikkate alan imar planları ve yapı şartnameleri hazırlanması, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi gerekmektedir. Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için 2019 yılında çıkarılan ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’, yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanmalıdır.”

“İnşaat Sektörü Bildirgesi” 

1- Kamu İhale Kanunu mevzuatı, ekonomik yönden verimli, rekabet gücü yüksek, topluma ve çevreye duyarlı, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yatırım ortamının yaratılmasını hedefleyecek şekilde baştan yazılmalı, Kamu İhale Kurumu’nun yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

2- Kamu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) modelinin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalı ve bunun için gerekli yasal altyapı hazırlanmalıdır. Büyük Altyapı Projeleri fizibilite, çevresel etki ve finansman boyutları ile birlikte değerlendirilmeli ve bir makro eylem planı dahilinde ihale edilmelidir.

3- Yatırım Ödenekleri, kamu kuruluşları tarafından her yıl başında yatırım programına uygun şekilde gerçekçi olarak belirlenmelidir.

4- Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin geliştirilmesi için yeni bir teşvik sistemi oluşturulmalıdır.

5- Kefalet Bonosu sistemi büyük ölçekli kamu altyapı projeleri için hayata geçirilmelidir.

6- Ülkemizdeki yüksek işsizlik oranı dikkate alınarak düzgün çalışan, Verimli ve Yetkin bir İşgücü Piyasası oluşturulmalıdır.

7- İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları geliştirilmeli, etkin yaptırımlar getirilmelidir.

8- Yapı Müteahhidi Tanımı belirlenmeli, teknik ve finansal kapasitesi yeterli olmayan ve ayıplı iş yapan firmaların sektörden ayıklanmasına olanak sağlayacak yasal zemin hazırlanmalıdır.

9- Şehirleşme, İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm, yaşanabilir şehirler hedefine dönük olarak; bütünsel bazda, kentsel altyapı, yeşil alan ihtiyacı, sosyo-kültürel doku ve bölge sakinlerinin hakları gözetilerek ele alınmalıdır.

10- Sürdürülebilir İnşaat teknikleri ve uygulamalarının etkin kullanımı teşvik edilmelidir.

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -“Yapi
“Samsun
“UNICERA
“isaf-banner

Most Popular

Recent Comments