“Yapigundem
Ana SayfaHaberlerKorunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar Değişti!

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar Değişti!

16 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ve yapılan önemli değişiklikler haberimizde…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte bir dizi önemli değişiklik gerçekleştirdi. 

Yapılan değişiklik ile beraber bundan sonra bazı kararları alma yetkisi Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Cumhurbaşkanı’na devredildi. 

Nitelikli Doğal Koruma Alanları Tanımı Değişti! 

Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber nitelikli doğal koruma alanı tanımı “Nitelikli doğal koruma alanları; entegre tesisler ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır” şeklinde değişti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) ve (bb) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ek 4 üncü maddesi, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -“Yapi
“Samsun
“UNICERA
“isaf-banner

Most Popular

Recent Comments