Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerTaşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı Kuruluyor

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı Kuruluyor

Kararnamede birçok madde yer alıyor. Bu maddelerden en önemlisi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezini kuracak ve değer haritaları üretecek.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 29 ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde: 
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapıldı.

Taşınmazların Değeri Belirlenecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye “Toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklenerek, bu kapsamda taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi.

Bu kapsamda kurumun merkez teşkilatında “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” kurulmasına karar verilirken ayrıca kurum bünyesinde yurt dışı teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurt dışında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

‘12 Ülkede Tapu Temsilciliği Açacağız’

Türkiye’nin müteahhitlik anlamında dünyada Çin’den sonra ikinci olduğuna, şu an 440 bin müteahhit bulunduğunu söyleyen Kurum, şu açıklamalarda bulundu: “Hem müteahhitlik sektörümüz hem de Türkiye’deki inşaat malzeme sektörü çok ileri aşamada. Biz bu sektörü yurt dışına taşımak zorundayız. Yurt dışındaki ülkelerle iş yapmak zorundayız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve yabancı ülke vatandaşları eğer ülkemizden gayrimenkul almak istiyorlarsa bu temsilciliklere giderek oradan işlemlerini yapacaklar.” Güncel İnşaat Projeleri

RELATED ARTICLES
- Advertisment -A1 Capital Tüm Sermaye Piyasası İşlemlerinizde Yanınızda

Most Popular

Recent Comments