Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerİnşaat Sektörüne Yeni Düzenleme Getiriliyor

İnşaat Sektörüne Yeni Düzenleme Getiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şantiye şefleri hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidecek. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından ilan edilen duyuruya göre, şantiye şefleri plan, fen, sağlık, çevre şartlarına uygun yapı inşa edilmesi için yapımın yanı sıra yıkım işlemleriyle de ilgilenecek. İnşaat Mühendisleri Odası’nın taslağa ilişkin görüşlerinde, 2020 yılı yapı ruhsat verilerine göre şantiye şefliği oranının yüzde 46 olduğu vurgulanarak şu noktalara dikkat çekildi: 

“Yaygın bir biçimde, şantiye şefliği görevinin, sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kâğıt üstünde kaldığı bilinmektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde ilgili her kurum ve kuruluşun gözü önünde sadece kağıt üzerinde kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Şantiye şefliği, sürekli eğitime gereksinim duyan bir görev alandır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için ilgili meslek odalarının vereceği eğitimlere katılıp belgelendirilmesi gerekir. Bu doğrultuda sistemin sağlıklı işleyebilmesi için önerilerimiz 5 başlıkta şöyledir: İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Şantiye şeflerinin sürekli eğitime katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasını önlemek için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.”

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments