Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerEkonomi Haberleri2022 Yaklaşık Birim Maliyetleri Açıklandı

2022 Yaklaşık Birim Maliyetleri Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısı için mimarlık ve mühendislik birim fiyatları ile yapı yaklaşık birim fiyatları listesini Resmi Gazete’de yayımladı. 

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı veriler ile yeni konutların metrekare fiyatlarının 4 bin 580 TL olduğu görüldü. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in detayları şu şekilde:

MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/2 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/2 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022/2 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments